درباره ما بیشتر بدانید

اطلاعاتی که می تواند کمک بیشتری به شما نماید …

مرکز ارائه خدمات پزشکی ،پرستاری و نگهداری،حمل و نقل بیمار و متوفی و صدور گواهی فوت با 15 سال سابقه خدماتدر تمامی مراکز درمانی، بیمارستان ها ،مراکز بهزیستی و اورژانس 115 و حلال احمر، بیمارستانهای خصوصی و فوق تخصصی و درمانگاه ها  (عمومی ،تخصصی، فوق تخصصی  توسط نیرو های 10-10)

آگهی تاسیس شرکت (روزنامه رسمی)

آگهی تاسیس شرکت (روزنامه رسمی)

آگهی تاسیس شرکت (روزنامه رسمی)

مشاوران ما آماده پاسخگویی هستند

برای اطلاعات بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید